Nieuws!

Internationale conferentie: Urban Cultures,  Superdiversity and Intangible Heritage  -  15/16-02-2018 , Utrecht

De veranderende bevolkingssamenstelling van de grote West-Europese steden stelt gemeentebesturen voor grote uitdagingen. Tijdens de conferentie wordt besproken in hoeverre immaterieel erfgoed handvatten kan bieden voor een vruchtbare discussie over erfgoed en identiteit in het tijdperk van superdiversiteit. Bekijk hier het programma en schrijf in! 


Een organisatie van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, in samenwerking met tapis plein, Universiteit Utrecht, FARO, de Duitse UNESCO Commissie en de leerstoel Kritische Erfgoedstudies aan de Universiteit van Brussel, in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed.

Hoezo: immaterieel erfgoed? Over alles wat niét materieel is in cultureel-erfgoedwerking. 

De voorbereidingen voor de nieuwe beleidsperiode 2019-2023 draaien op volle toeren. Opvallend zijn de vele vragen over immaterieel-cultureel-erfgoedwerking die ons bereiken. Hoe kunnen we immaterieel cultureel erfgoed inbedden in de werking? En waar hebben we het eigenlijk over? We zien immers dat ook allerlei andere ‘immateriële’, geestelijke of ‘niet-materiële’ waarden, dimensies, aspecten en methodes van erfgoed(werking) steeds belangrijker worden in de cultureel-erfgoedwerking. Bekijk de presentaties en het verslag van het contactmoment dat tapis plein en FARO op 29 september organiseerden. 

 

IMP (ICH and Museums Project) succesvol gelanceerd in Rotterdam !

IMPVanaf november 2017 stuurt tapis plein het Europese Intangible Cultural Heritage and Museums Project (IMP) aan vanuit Vlaanderen. IMP is het vervolg op de werkingslijn ICE & musea en geeft Vlaamse musea de kans om over de grenzen heen kennis te delen en perspectieven op immaterieel erfgoedwerking te vermenigvuldigen.

Wat kunnen musea betekenen voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, hoe wordt dit (elders) in de praktijk gebracht, en welke inspirerende handvaten en praktijktools zijn er nodig?

Binnen dit meerjarig project krijgen musea de kans deel te nemen aan (één van) de internationale expertise-uitwisselingsbijeenkomsten in Nederland, Italië, Zwitserland, Frankrijk of België. Op 7 en 8 november 2017 stond het exploreren van de raakvlakken, snijpunten en allerlei mogelijke wisselwerkingen tussen musea, immaterieel cultureel erfgoed(gemeenschappen) en diversiteit op de agenda in het Rotterdam Museum. De verslagen vind je binnenkort op www.ichandmuseums.eu!

 

VERHUISD!

Wegens verbouwingen in De Republiek vind je tapis plein het komende jaar in het (p/a Provinciaal Informatiecentrum) Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, Brugge.
Je kan ons bereiken op ons nieuw nummer: 050 51 61 70 of op gsm 0473 38 19 07. 

TAPIS PLEIN?

Centre of expertise for  heritage participation & Intangible Cultural Heritage (ICH).

 More about tapis plein. 

_________________________________________________________________________________

erfgoed

Tapis plein bemiddelt voor een erfgoedpraktijk  die mensen zin geeft in erfgoed en actief betrekt. 

TOT UW DIENST!  Voor al uw vragen rond immaterieel erfgoed, participatie en brede publiekswerking voorzien we diverse manieren van kennisdeling. Verken de mogelijkheden onder OP VRAAG of neem een kijkje onder ZELF DOEN voor handleidingen, tips, praktijkvoorbeelden, publicaties …


 Tapis plein onderzoekt hoe je culturele gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken uit het verleden  die je belangrijk vindt verder kan doorgeven en laten floreren in de actuele maatschappij.

... EN VERDER!  WERKINGSLIJNEN zoeken antwoord op actuele vragen en uitdagingen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) via LABO's, visievorming, methodiekontwikkeling, kennisdeling …