Nieuws!

Oogst wat je zaait - praktijkdag  ICE & musea. Verslagen binnenkort online!  

Immaterieel erfgoed inzetten om met de blik naar buiten aan netwerking, participatie, vrijwilligerswerking, publiekswerking én collectiewerking te doen (of omgekeerd): HET KAN! Op 31 mei spitten een 30-tal erfgoedcollega's zowel de werking van 't Grom als diverse ICE & musea kwesties uit. Het resultaat vindt u binnenkort online op www.immaterieelerfgoed.be/themamusea! 

Themawebsite  ICE & musea 

Vanaf nu vind je praktijkvoorbeelden, literatuur en handige tools verzameld op de themawebsite musea die deel uitmaakt van immaterieelerfgoed.be. Discussieer mee of laat je inspireren, verdiep je in literatuur of ga zelf aan de slag.  

Jouw noden, verwachtingen en ideeën voor een  (toekomstige) ICE-werking!

In het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet krijgt erfgoedzorg voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) voor het eerst een volwaardige plekVanuit de aangepaste formulering van de functies is werken rond immaterieel erfgoed voortaan geïntegreerd. Bovendien voorziet het decreet in een cultureel-erfgoedorganisatie die de cultureel-erfgoedwerking opneemt voor het immaterieel cultureel erfgoed. Tapis plein wil zich inzetten voor de uitwerking van de nieuwe organisatie voor immaterieel erfgoed. Liefst samen met al wie immaterieel erfgoed een warm hart toedraagt. Laat ons weten wat jouw noden, verwachtingen en ideeën zijn en geef zo deze nieuwe werking mee vorm!

VERHUISD!

Wegens verbouwingen in De Republiek vind je tapis plein het komende jaar in het (p/a Provinciaal Informatiecentrum) Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, Brugge.
Je kan ons bereiken op ons nieuw nummer: 050 51 61 70 of op gsm 0473 38 19 07. 

TAPIS PLEIN?

Centre of expertise for  heritage participation & Intangible Cultural Heritage (ICH).

 More about tapis plein. 

_________________________________________________________________________________

erfgoed

Tapis plein bemiddelt voor een erfgoedpraktijk  die mensen zin geeft in erfgoed en actief betrekt. 

TOT UW DIENST!  Voor al uw vragen rond immaterieel erfgoed, participatie en brede publiekswerking voorzien we diverse manieren van kennisdeling. Verken de mogelijkheden onder OP VRAAG of neem een kijkje onder ZELF DOEN voor handleidingen, tips, praktijkvoorbeelden, publicaties …


 Tapis plein onderzoekt hoe je culturele gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken uit het verleden  die je belangrijk vindt verder kan doorgeven en laten floreren in de actuele maatschappij.

... EN VERDER!  WERKINGSLIJNEN zoeken antwoord op actuele vragen en uitdagingen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) via LABO's, visievorming, methodiekontwikkeling, kennisdeling …