Nieuws!

Van tapis plein naar Werkplaats immaterieel erfgoed 

Werkplaats immaterieel erfgoed bereik je via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be

of 02 899 84 33. 

 

Eind 2017 namen we afscheid van tapis plein en bundelden de bestaande ervaring en inzichten samen met nieuwe plannen en ambities in de opstart van een nieuwe organisatie: Werkplaats immaterieel erfgoed


De Werkplaats geeft sinds 2019 invulling aan ‘de organisatie die de cultureelerfgoedwerking opneemt voor immaterieel erfgoed’ uit het Cultureelerfgoeddecreet (2022). De missie, visie en (beleids)plannen van de Werkplaats vind je terug op immaterieelerfgoed.be/nl/missie-visie


Alle informatie over de werking van tapis plein blijft raadpleegbaar op www.tapisplein.be.Internationale conferentie: Urban Cultures,  Superdiversity and Intangible Heritage  -  15/16-02-2018 , Utrecht

De veranderende bevolkingssamenstelling van de grote West-Europese steden stelt gemeentebesturen voor grote uitdagingen. Tijdens de conferentie wordt besproken in hoeverre immaterieel erfgoed handvatten kan bieden voor een vruchtbare discussie over erfgoed en identiteit in het tijdperk van superdiversiteit. Bekijk hier het programma en schrijf in! 

Een organisatie van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, in samenwerking met tapis plein, Universiteit Utrecht, FARO, de Duitse UNESCO Commissie en de leerstoel Kritische Erfgoedstudies aan de Universiteit van Brussel, in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed.

 

Tijdelijk adres

Je vindt ons tijdelijk in het (p/a Provinciaal Informatiecentrum) Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, Brugge.
Je kan ons bereiken op ons nieuw nummer: 050 51 61 70 of op gsm 0473 38 19 07. 

TAPIS PLEIN?

Centre of expertise for  heritage participation & Intangible Cultural Heritage (ICH).

 More about tapis plein. 

_________________________________________________________________________________

erfgoed

Tapis plein bemiddelt voor een erfgoedpraktijk  die mensen zin geeft in erfgoed en actief betrekt. 

TOT UW DIENST!  Voor al uw vragen rond immaterieel erfgoed, participatie en brede publiekswerking voorzien we diverse manieren van kennisdeling. Verken de mogelijkheden onder OP VRAAG of neem een kijkje onder ZELF DOEN voor handleidingen, tips, praktijkvoorbeelden, publicaties …


 Tapis plein onderzoekt hoe je culturele gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken uit het verleden  die je belangrijk vindt verder kan doorgeven en laten floreren in de actuele maatschappij.

... EN VERDER!  WERKINGSLIJNEN zoeken antwoord op actuele vragen en uitdagingen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) via LABO's, visievorming, methodiekontwikkeling, kennisdeling …

{$widgetContentBlocks.text}