Nieuws!

Wie  zoek je? 

Werkplaats immaterieel erfgoed bereik je via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be

of 050 51 61 70. 

Eind 2017 namen we afscheid van tapis plein en bundelden de bestaande ervaring en inzichten samen met nieuwe plannen en ambities in de opstart van de nieuwe organisatie Werkplaats immaterieel erfgoed (Wie). Werkplaats immaterieel erfgoed wil, met een beleidsplan voor 2019-2023, in de volgende jaren de functies voor immaterieel erfgoed (volgens cultureelerfgoeddecreet 2017) opnemen. Met solide ICE-expertise en een doortastende visie. En sámen met al wie rond immaterieel­ erfgoed in de weer is in Vlaanderen en er mee de schouders onder wil zetten, in de erfgoedsector tot ver daarbuiten en in internationale netwerken. Om met een open en ontwikkelingsgerichte houding immaterieel erfgoed te helpen borgen. En om de kracht van verbindingen en ontmoetingen vanuit immaterieel erfgoed volop te stimuleren. 


Vanuit een nieuwe missie, nieuwe statuten en een gereorganiseerd bestuur voeren we in 2018 het laatste jaar van de beheersovereenkomst (2012-2018) uit. Tegelijkertijd werken we verder aan een nieuwe website en huisstijl en leggen we de basis voor de toekomstige werking (2019-2023). Alle informatie over de werking van tapis plein blijft voorlopig raadpleegbaar op www.tapisplein.be. De basisinformatie over Werkplaats immaterieel erfgoed vind je op werkplaatsimmaterieelerfgoed.be.


Internationale conferentie: Urban Cultures,  Superdiversity and Intangible Heritage  -  15/16-02-2018 , Utrecht

De veranderende bevolkingssamenstelling van de grote West-Europese steden stelt gemeentebesturen voor grote uitdagingen. Tijdens de conferentie wordt besproken in hoeverre immaterieel erfgoed handvatten kan bieden voor een vruchtbare discussie over erfgoed en identiteit in het tijdperk van superdiversiteit. Bekijk hier het programma en schrijf in! 

Een organisatie van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, in samenwerking met tapis plein, Universiteit Utrecht, FARO, de Duitse UNESCO Commissie en de leerstoel Kritische Erfgoedstudies aan de Universiteit van Brussel, in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed.

 

Tijdelijk adres

Je vindt ons tijdelijk in het (p/a Provinciaal Informatiecentrum) Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, Brugge.
Je kan ons bereiken op ons nieuw nummer: 050 51 61 70 of op gsm 0473 38 19 07. 

TAPIS PLEIN?

Centre of expertise for  heritage participation & Intangible Cultural Heritage (ICH).

 More about tapis plein. 

_________________________________________________________________________________

erfgoed

Tapis plein bemiddelt voor een erfgoedpraktijk  die mensen zin geeft in erfgoed en actief betrekt. 

TOT UW DIENST!  Voor al uw vragen rond immaterieel erfgoed, participatie en brede publiekswerking voorzien we diverse manieren van kennisdeling. Verken de mogelijkheden onder OP VRAAG of neem een kijkje onder ZELF DOEN voor handleidingen, tips, praktijkvoorbeelden, publicaties …


 Tapis plein onderzoekt hoe je culturele gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken uit het verleden  die je belangrijk vindt verder kan doorgeven en laten floreren in de actuele maatschappij.

... EN VERDER!  WERKINGSLIJNEN zoeken antwoord op actuele vragen en uitdagingen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) via LABO's, visievorming, methodiekontwikkeling, kennisdeling …

{$widgetContentBlocks.text}