Nieuws!

ZOMER

Deze zomer zoeken we afwisselend andere horizonten op en is ons kantoor niet altijd bemand. Je kan ons gemakkelijkst bereiken via info@tapisplein.be. De week van 24 juli zijn we collectief gesloten en vanaf 1 augustus vind je altijd weer iemand op post. Fijne zomer! 

 

Vacature!  Medewerker pilootproject waarderen van  immaterieel cultureel erfgoed

Ben jij de (tijdelijke) collega die wij zoeken? Lees de volledige vacature hier en solliciteer voor 18 augustus!


ICE & archieven?

Welke noden, vragen, kansen en struikelblokken ziet de archiefsector voor een werking rond immaterieel cultureel erfgoed? In 2017 starten we een traject specifiek gericht op de archiefsector. We lanceren onder meer een online bevraging. Reacties uit alle mogelijke hoeken van de archiefsector zijn welkom en worden volop gewaardeerd! De resultaten van deze bevraging zullen geanalyseerd en anoniem verwerkt worden in een rapport om vervolgens, in verdere dialoog met de archiefsector, gezamelijke acties op maat te formuleren naar een toekomstige werking. Vul hier de online bevraging in!  

 

VERHUISD!

Wegens verbouwingen in De Republiek vind je tapis plein het komende jaar in het (p/a Provinciaal Informatiecentrum) Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, Brugge.
Je kan ons bereiken op ons nieuw nummer: 050 51 61 70 of op gsm 0473 38 19 07. 

TAPIS PLEIN?

Centre of expertise for  heritage participation & Intangible Cultural Heritage (ICH).

 More about tapis plein. 

_________________________________________________________________________________

erfgoed

Tapis plein bemiddelt voor een erfgoedpraktijk  die mensen zin geeft in erfgoed en actief betrekt. 

TOT UW DIENST!  Voor al uw vragen rond immaterieel erfgoed, participatie en brede publiekswerking voorzien we diverse manieren van kennisdeling. Verken de mogelijkheden onder OP VRAAG of neem een kijkje onder ZELF DOEN voor handleidingen, tips, praktijkvoorbeelden, publicaties …


 Tapis plein onderzoekt hoe je culturele gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken uit het verleden  die je belangrijk vindt verder kan doorgeven en laten floreren in de actuele maatschappij.

... EN VERDER!  WERKINGSLIJNEN zoeken antwoord op actuele vragen en uitdagingen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) via LABO's, visievorming, methodiekontwikkeling, kennisdeling …